Gallery

Photo gallery

Castles and ruines

Hight tatras

UNESCO

Towns

Slovakia Mix

Video gallery

Slovakia intos

Zdroj: Slovenská agentúra pre cestovný ruch Zdroj: Slovenská agentúra pre cestovný ruch

 

Bratislava

Zdroj: Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board

Košice

Zdroj: KOŠICE – Turizmus

Hight Tatras

Zdroj: Región Vysoké Tatry

SPIŠ region

Zdroj: SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY

ORAVA region

Zdroj: Klaster Orava